logo


Setkani starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů
Porada starostů
Na „Setkáních starostů spojených s rauty a prezentací firem”, kde se zástupci Vaší firmy mohou osobně představit před starosty obcí a měst, tajemníky a odborníky z městských úřadů řady okresů a regionů naší republiky, které realizuji ve spolupráci s krajskými úřady i s obcemi s rozšířenou působností, a to v návaznosti na jimi pořádané porady starostů. Přítomni jsou i vedoucí představitelé a odborníci z krajských úřadů. Každá firma má k prezentaci vlastních produktů k dispozici stůl, samolepící panel a barevné logo své firmya v úvodu celé akce se do mikrofonu krátce představí všichni starostové a odborníci dostanou při vstupu na akci tašku s propagačními materiály zúčastněných firem. Po té již probíhají v průběhu rautu, kontakty Vaší firmy se zástupci obcí, měst a krajů. Akce jsou realizovány 1x ročně jako výroční a slavnostní setkání starostů jednotlivých okresů naší republiky. Jejich význam pro firmy vidím v osobním kontaktu s možnými budoucími obchodními partnery a ve finanční i časové efektivnosti tohoto setkání, a to vzhledem k počtu zúčastněných zástupců obcí a měst v daném časovém horizontu.
Setkání starostů

Setkání starostů